fbpx

הסכם דיור מוגן: מה הופך אותו למורכב כל כך?

כולנו חתמנו על חוזים במשך חיינו: חוזה לרכישת דירה, חוזה עבודה, הסכם שכירות ועוד. אך הסכם דיור מוגן שונה מכל אלה – הוא מורכב יותר במהותו. מה הופך אותו למורכב כל כך?

הסכם לרכישת דירה הוא הסכם נקודתי על מאורע ספציפי. הסכם שכירות הוא בדרך כלל קצוב בזמן, שבמהלכו לא צפויים להתרחש שינויים משמעותיים. בניגוד לאלה, הסכם דיור מוגן הוא הסכם שאינו מוגבל בזמן, מערב בדרך כלל פיקדון בשווי של נכס נדל"ן, ומסדיר קשת רחבה מאוד של נושאים שהיחס אליהם צפוי להשתנות עם השנים. אבל בואו נחזור להתחלה: מה זה בעצם הסכם דיור מוגן?

נעים להכיר: הסכם דיור מוגן

הסכם דיור מוגן הוא הבסיס המשפטי המסדיר את היחסים שבין דייר בבית דיור מוגן לבין מפעיל בית הדיור המוגן. ההסכם כולל עשרות עמודים, עשרות סעיפים ובדרך כלל גם נספחים.

ההסכם מתייחס להרבה מאוד היבטים של המעבר לבית דיור מוגן והמגורים בו, שאותם אפשר לחלק לכמה נושאים גג עיקריים:

 1. מסלול ההתקשרות הכספי;
 2. התשלומים השוטפים שעל הדייר לשלם;
 3. אופי השימוש בדירה, בשירותים ובמתקנים של הדיור המוגן;
 4. מסלול סיום ההתקשרות;

כל אחד מנושאים אלה מחייב דיוק רב כדי להגיע לתוצאות הרצויות לדייר, ולכן בדרך כלל מורכב ההסכם משלד אחיד, שלגביו נערכים שינויים במסגרת נספח להסכם, בעקבות ניהול משא ומתן מול בית הדיור המוגן.

מסלול ההתקשרות: פיקדון מלא, פיקדון חלקי ושכירות

קיימים שלושה מסלולים מרכזיים להסדרת הפן הכלכלי של הכניסה לבית דיור מוגן:

 1. מסלול פיקדון: במסלול זה יהיה עליכם להפקיד פיקדון ששוויו נגזר מערך יחידת הדיור (בדרך כלל ממאות אלפי שקלים ועד מיליוני שקלים), ונוסף על כך לשלם גם דמי אחזקה חודשיים עבור שירותים שהבית יספק לכם במהלך תקופת מגוריכם בו (בדרך כלל אלפי שקלים).
  כספי הפיקדון מופקדים בשניים–שלושה תשלומים, שהאחרון שבהם מופקד סמוך לכניסה לבית הדיור המוגן. בית הדיור המוגן גובה מכספי הפיקדון 3%–4% צמוד למדד בתוספת מע"מ בכל שנה, במשך 12–15 שנים. כיוון שסכום הפיקדון גבוה וכיוון שהוא עומד לרשות בית הדיור המוגן לאורך שנים רבות, יש לוודא שבית הדיור המוגן מעניק בטוחה להבטחת השבתו. בטוחה זו יכולה להיות בצורת ערבות בנקאית, משכנתה או בטוחה אחרת.
 2. מסלול "דמי כניסה": גם מסלול זה מורכב מפיקדון ומדמי אחזקה חודשיים. עם זאת, בשונה ממסלול הפיקדון הקלאסי, גובה הפיקדון במסלול זה קטן יותר, אך המפעיל של בית הדיור המוגן גובה ממנו בכל שנה שיעורים גדולים יותר (5%–6% בשנה צמוד למדד ובתוספת מע"מ). בפועל, הפיקדון נשחק במלואו בתוך שנים ספורות. הבדל נוסף ממסלול פיקדון רגיל הוא שדמי האחזקה החודשיים גבוהים יותר, וזאת בהתאמה לסכום הפיקדון שיגובש בין הצדדים.
 3. מסלול "דמי אחזקה": זהו מסלול שבו אין פיקדון כלל, אלא דמי אחזקה מוגדלים שיכולים להגיע גם ל-15,000 ₪ ויותר בכל חודש. מסלול זה מזכיר באופיו דמי שכירות המשולמים על שימוש בנכס נדל"ן.

לעיתים המסלול מוכתב על ידי בית הדיור המוגן ואז יש לנהל משא ומתן על פרטיו, ולעיתים תינתן לכם אפשרות לבחור בין המסלולים. במקרה כזה כדאי לבדוק מה המסלול שהכי משתלם לכם כלכלית וגם מתאים לאופי שלכם ולתזרים המזומנים שלכם.

תשלומים שוטפים: מה כוללים דמי אחזקה בבית דיור מוגן?

לא משנה באיזה מסלול התקשרות בחרתם, יהא עליכם לשלם דמי אחזקה חודשיים לבית הדיור המוגן. מה כוללים דמי האחזקה האלה? אילו שירותים תקבלו בגינם? המחוקק הסדיר את הנושא.

סעיף 19 לחוק הדיור המוגן מבדיל בין שלושה סוגים של שירותים: "שירותי חובה" שרשימה מדויקת שלהם הוגדרה בחוק, "שירותים לפי ההסכם" – שירותים שבית הדיור המוגן התחייב לספק במסגרת הסכם ההתקשרות; ו"שירותי רשות" בתוספת תשלום.

 1. שירותי חובה מכוח החוק: סל שירותים בסיסי הכולל, בין השאר, שירותי אחזקה, קיומה של כניסה מבוקרת לבית הדיור המוגן, מענה אנושי לקריאה לעזרה של הדייר 24 שעות ביממה, שירותי אחות ועזרה ראשונה, שירותי עבודה סוציאלית וסל שירותי תרבות, העשרה וספורט מתוך סל שקבעה המדינה.
 2. שירותי חובה מכוח ההסכם: שירותים נוספים, שטיבם והיקפם שונה בין בית דיור מוגן אחד למשנהו. לדוגמה: ניקיון של יחידות הדיור, שירותי אבטחה, מיזוג אוויר, חלוקת דואר אישית, שירותי מרכזייה, שימוש במתקני בית הדיור המוגן (חדר כושר, בריכת שחייה וכדומה), גינון של השטחים הציבוריים ועוד. בחלק מבתי הדיור המוגן שירותים אלו כוללים אף תשלומי ארנונה, מים וחשמל. חשוב לברר מראש מהם השירותים שמציע בית דיור מוגן ומה היקף השירות הניתן (למשל: תדירות שירותי הניקיון, שעות פתיחה של הבריכה וכדומה) כדי לוודא שהם מתאימים לכם.
 3. שירותי רשות – שירותים נוספים בתשלום: אלה שירותים שבית הדיור המוגן לא התחייב לספקם כחלק מתשלום דמי האחזקה, אך הוא רשאי להציעם לדייר. לדוגמה: טיפולים בספא, ייעוץ על ידי רופאים מומחים, שירותי רפואה משלימה, שירותי הסעות, שירותי כביסה וכדומה. התמורה בגין צריכת שירותי הרשות הינה בהתאם למחירון הנוהג במועד צריכת השירות הרלוונטי.

הגדרה מדויקת של השירותים שתקבלו תמורת דמי האחזקה חשובה ויש לוודא שתקבלו תמורה מתאימה לדמי האחזקה שתשלמו.

אופי השימוש בדירה ובמתקני בית הדיור המוגן

הסכם דיור מוגן מסדיר גם את תנאי השימוש בדירה ובמתקנים הציבוריים. חשוב לא פחות, הוא מסדיר גם את הסנקציות המוטלות בגין אי עמידה בתנאים אלה.

כך, למשל, חשוב לשים לב לאופן שבו מגדיר ההסכם מהי "הפרת חוזה" ומהי "הפרת חוזה יסודית". חשוב גם להגדיר במדויק באילו מקרים רשאי בית הדיור המוגן לנכות כספים מהפיקדון או לקזז מהם חוב, ומה יהיו התנאים הבסיסיים לביצוע ניכוי או קיזוז (למשל: מתן הודעה מראש לדייר ולאיש קשר נוסף).

גם בחלק זה של הסכם הדיור המוגן יש חשיבות מכרעת לניסיון של עורך הדין שלכם. הוא יכול לסייע לכם להתייחס למצבים עתידיים שאולי לא חשבתם עליהם, ולגבש פתרונות שיהיו מוסכמים על שני הצדדים. כך, למשל, כדאי לקבוע מה קורה במצב שבו דייר עוזב את הדיור המוגן לתקופה ארוכה (למשל בשל אשפוז), וכיצד הדבר משפיע על זכויותיו וחובותיו. כדאי גם לעגן את הזכות לשיכון מטפל אישי ביחידת הדיור.

ככלל, חשיבה מעמיקה על אירועים צפויים ופחות צפויים בעתיד תהפוך את הסכם הדיור המוגן למדויק יותר, ואתכם לשקטים יותר.

מסלול סיום ההתקשרות מול בית הדיור המוגן

על אף שהסכם דיור מוגן אינו מוגבל בזמן, ייתכן שיהא עליכם לסיים את ההתקשרות. זה יכול לקרות, למשל, בשל צורך לעבור למוסד סיעודי או בשל חוסר שביעות רצון שלכם מתפעול בית הדיור המוגן או ממידת ההשתלבות החברתית שלכם בו.

לכן, האופן שבו מסתיים הסכם הדיור המוגן חשוב מאוד, במיוחד בכל הנוגע לנוהל השבת הפיקדון. כך, למשל, יש להתייחס למצב שבו הדייר עוזב את הדיור המוגן באמצע השנה, לאחר שכבר הופחתו האחוזים הרלוונטיים מהפיקדון. גם לוחות הזמנים לפינוי הדירה, תקופתה של הודעה מוקדמת ומה קורה במקרה של פטירה הם נושאים שיש להתייחס אליהם בהסכם דיור מוגן.

הנושאים הנוגעים לסיום התקשרות הם כאלה שבהחלט אפשר וצריך לקיים עליהם משא ומתן, במטרה להבטיח סיום חלק ולא מלחיץ והגנה על כספי הפיקדון.

הסכם דיור מוגן: זה בעצם הסכם על ניהול החיים שלכם

כפי שאפשר לראות, הסכם דיור מוגן הוא הסכם שמתייחס לאופן שבו ייראו החיים היומיומיים שלכם שנים רבות קדימה. הוא כולל נושאים כספיים כבדי משקל, התייחסות למצבים רפואיים ואחרים, והסדרה משפטית של היבטים רבים בחיים שלכם בבית הדיור המוגן. זהו הסכם שצריך לקרוא תחת זכוכית מגדלת, ועדיף שזו תהיה זכוכית מגדלת של עורך דין מומחה בתחום.

זקוקים לייעוץ הנוגע להסכם דיור מוגן? השאירו פרטים בטופס

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
השאירו לי הודעה
Call Now Buttonצור קשר דילוג לתוכן